Kunst- en cultuurbeleid


Visie op cultuuronderwijs volgens onze school

In ons kindcentrum worden kinderen in een betekenisvolle omgeving uitgedaagd om zichzelf, met alle talenten, te ontwikkelen. Door cultuuronderwijs worden ze gestimuleerd anders naar de wereld te kijken, hun grenzen te verleggen en een open houding te hebben.

Het geeft ze zelfvertrouwen, eigenheid, trots en versterkt het gevoel van autonomie. Ze durven hun mening te geven en zich te uiten en respecteren daarbij ook uitingen en gevoelens van anderen.