Communicatie


Op IKC De Paradijsvogel communiceren de leerkrachten en ouders met elkaar via de Parro-app. Dit is een app die gekoppeld is aan Parnassys, het leerlingvolgsysteem op onze school. Op onze website zijn dus maar een beperkt aantal nieuwtjes te vinden, omdat we deze via Parro delen. In deze app doen leerkrachten mededelingen die alle ouders aangaan, er kunnen activiteiten worden ingepland of hulpouders gevraagd worden en ouders kunnen zich inschrijven voor de 10-minutengesprekken. Ook de schoolagenda met alle belangrijke momenten staat erin vermeld. Als er een bericht gestuurd wordt over uw eigen kind,
ontvangt u hierover mail vanuit ParnasSys.