Een dag op het IKC


Binnen ons IKC bieden wij een dagarrangement. Ons dagarrangement ziet er als volgt uit:
 

Tijd Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
07.30-18.30 KDV KDV KDV KDV  
07.30-08.30 VSO/VT VSO/VT VSO/VT VSO/VT VSO/VT
08.30-12.00 POV   POV   POV
08.30-12.00 OWT OWT OWT* OWT OWT
12.00-13.00 TSO/VT TSO/VT BSO/VT TSO/VT TSO/VT
13.00-15.00  OWT OWT BSO/VT OWT OWT**
15.00-18.30 BSO/VT BSO/VT BSO/VT BSO/VT  


KDV = kinderdagverblijf
VSO = voorschoolse opvang
POV = peuteropvang
TSO = tussenschoolse opvang
BSO = buitenschoolse opvang 
OWT = onderwijstijd
VT    = vrije tijd

De bel voor het onderwijsdeel gaat om 08.25 uur en om 12.55 uur. Onderwijstijd begint om 08.30 uur en 13.00 uur.

*Op woensdag is groep 1 t/m 8 om 12.15 uur uit.
** Op vrijdagmiddag is groep 1 t/m 4 vrij.