Communicatie


Onderwijs
Op IKC De Paradijsvogel communiceren de leerkrachten en ouders met elkaar via de Parro-app. Dit is een app die gekoppeld is aan Parnassys, het leerlingvolgsysteem op onze school. Op onze website zijn dus maar een beperkt aantal nieuwtjes te vinden, omdat we deze via Parro delen. In deze app doen leerkrachten mededelingen die alle ouders aangaan, er kunnen activiteiten worden ingepland of hulpouders gevraagd worden en ouders kunnen zich inschrijven voor de 10-minutengesprekken. Ook de schoolagenda met alle belangrijke momenten staat erin vermeld. Als er een bericht gestuurd wordt over uw eigen kind, ontvangt u hierover mail vanuit ParnasSys.

De school van IKC De Paradijsvogel valt onder Stichting Jong Leren. Over een aantal onderwerpen hebben we gezamenlijke afspraken gemaakt die we op alle scholen binnen de stichting onderschrijven. Op de Ouders-pagina van WijWijzer leest u over welke onderwerpen het gaat. 

Opvang
Onze opvang maakt gebruik van het Les Petits Ouderportaal. Een extra communicatiemiddel naast de dagelijkse mondelinge overdracht tussen ouders en medewerkers. Er is ook een ouder-app voor uw smartphone. U kunt in de app of het ouderportaal foto’s bekijken die op de groep van uw kind gemaakt zijn. Ook kunt u hier het digitaal schriftje, berichten van pedagogisch medewerkers of de leidinggevende lezen. Tenslotte kunt u zelf berichten sturen en een stukje in het schriftje schrijven. Zo geven wij u nog meer inzicht in de opvangdag van uw kind!

Uw kind afmelden of een extra dag aanvragen?
Dit gaat heel gemakkelijk via de ouder-app. Meldt u uw kind vóór 9 uur ’s morgens al bij ons af,  dan ontvangt u een digitaal tegoed waarmee uw kind op een ander tijdstip een keertje extra kan komen. Extra dagen, bijvoorbeeld op een studiedag van school, kunt u middels de app ook snel en handig aanvragen bij de opvanglocatie.

Foto’s in het ouderportaal en in de ouderapp
Als u er bezwaar tegen heeft dat wij foto’s van uw kind in het ouderportaal zetten, kunt u dit bij de pedagogisch medewerkers op de groep aangeven. Zij noteren dit in het ouderportaal waarop een bewaking zit, zodat de foto’s van uw kind niet in het ouderportaal kunnen worden gezet. Dit betekent echter dat wij u ook geen foto’s van uw kind kunnen sturen, omdat het ouderportaal dit niet toelaat. In het dagverslag worden wel algemene foto’s van de groep gebruikt, maar uiteraard staat uw kind hier dan niet op.

Inloggen
Inloggen op het ouderportaal kan via deze link. De inloggegevens ontvangt u bij de start van de opvang. U kunt de app ook downloaden via de Appstore of Google Play, zoek dan op 'Les Petits Kinderopvang'.