Starten op ons IKC


Wat leuk dat u geïnteresseerd bent om uw kind op ons IKC te plaatsen! 
 

Wilt u eens een kijkje komen nemen op ons IKC dan kan dat tijdens de open dagen (twee keer per jaar) of tijdens een rondleiding onder schooltijd. Meldt u zich hiervoor aan met het aanmeldformulier. De rondleidingen worden samen met de directie en de teamleider van ‘Les Petits’ gedaan. U krijgt dan meer informatie over onze visie op onderwijs, u proeft de sfeer van ons IKC en er is alle gelegenheid uw vragen te stellen. Na de rondleiding of open dag ontvangt u een tas met informatie over ons IKC en inschrijfformulieren. 
 

Volgt uw kind onderwijs op een andere school dan nemen wij altijd contact op met die school. Er wordt gestreefd naar een soepele overgang d.m.v. gesprekken en een onderwijskundig rapport. De leerkracht bereidt de groep voor op de komst van een nieuwe leerling. De scholen in de gemeente Bloemendaal hebben in principe met elkaar de afspraak om gedurende het schooljaar het wisselen van school niet toe te staan. Natuurlijk kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor een wisseling noodzakelijk is. De scholen nemen dan contact met elkaar op. Wanneer beide scholen tot de conclusie komen dat een overstap wenselijk is, kan een uitzondering worden gemaakt.

 

Kleuters

Wordt uw kind vier dan komt het maximaal een maand voor de vierde verjaardag drie dagdelen wennen. Dit gebeurt altijd in overleg met de groepsleerkracht. Vijf tot zes weken na de start van uw kind vindt er een eerste oudergesprek plaats met de groepsleerkracht(en).  Als uw kind de overstap maakt vanuit Les Petits (peuteropvang en/of kinderdagverblijf) vindt er bij alle kinderen een digitale overdracht plaats. Als leidraad wordt het kindvolgsysteem van Les Petits gebruikt. Bij VVE-kinderen en bij leerlingen met specifieke zorg vindt er een warme overdracht plaats. Bij een warme overdracht zijn de ouder, de mentor van het betreffende kind, de zorgcoördinator en de groepsleerkracht aanwezig.