Burgerschapsonderwijs


"IKC De Paradijsvogel, kinderen voorbereiden op de wereld van morgen”

Het IKC is er voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar uit Vogelenzang en omgeving. Het IKC vormt een gemeenschap waar de hele schoolpopulatie kan oefenen met burgerschap. Leerlingen, leraren, directies en ouders. Vanuit een organisatie en onder een dak werken wij samen aan een doorgaande lijn van ons onderwijs, opvang en opvoeding. Er is aandacht voor de eigen identiteitsontwikkeling. Hoe is een kind? Hoe gedraagt het kind zich naar anderen, naar de omgeving en naar de wereld?

Wij dagen kinderen uit om de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor de samenleving van de 21e eeuw. Om dat voor elkaar te krijgen, werken we samen. Met elkaar binnen het IKC. Met anderen daarbuiten. Zo geven wij kinderen vandaag de bagage voor de wereld van morgen.