Day a Week School


Wanneer bovenbouwleerlingen op ons IKC behoefte hebben aan meer uitdaging dan dat zij dagelijks in het reguliere onderwijsaanbod en/of via de plusklas aangeboden krijgen, bieden wij de mogelijkheid om een dag per week naar de Day a Week School (DWS) te gaan. Wanneer wij verwachten dat dit passend voor uw kind is, nemen wij contact met u op.

De school selecteert kinderen die hiervoor in aanmerking komen op basis van hun creatief denkvermogen, en nadrukkelijk niét op basis van het IQ. Hiervoor is een speciale identificatie- en selectieprocedure beschikbaar. We spreken dan over cognitief talentvolle kinderen met een sterk creatief denkvermogen.

DWS-leerlingen uit de regio waar ons IKC onder valt, gaan naar locaties in Aerdenhout en Haarlem-Oost. Dit aanbod wordt sinds 2017 verzorgd door Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland.

Wilt u meer weten over de DWS, klik dan hier