Gelukskoffer


Op ons IKC besteden we veel aandacht aan een positief klimaat op zowel leer- als leefgebied. Om dit te bewerkstelligen benaderen we de kinderen vanuit een positieve houding, benadrukken we het goede wat we zien i.p.v. aandacht te richten op wat niet goed gaat en geven we veel complimenten aan de kinderen. Dit met als doel dat de kinderen met een blij gevoel naar de opvang of school gaan en dat ze gelukkig zijn. 

Om dit te ondersteunen hebben we gekozen om te werken met de Gelukskoffer. De Gelukskoffer is een methode die gebaseerd is op de positieve psychologie. In zeven thema's werken de kinderen aan hun persoonlijke ontwikkeling en de eigen invloed die ze hebben op hun geluk. Deze thema's gaan over: wat is geluk, positief denken, dankbaarheid, talenten, zelfvertrouwen, toekomstdromen en geluk doorgeven. 

De kinderen krijgen soms ook huiswerk mee om thuis te bespreken met ouders. Dit is een mooie aanleiding voor u als ouder om gesprekken te hebben met uw kinderen over wat hen gelukkig maakt. 

De lessen zijn vooralsnog ontwikkeld voor kinderen uit groep 1 t/m 8, maar wij gebruiken de uitgangspunten van de Gelukskoffer ook op ons kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang.