Speerpunten


Speerpunt natuur
Kinderen in en om het IKC in contact brengen met de natuur is het motto bij dit speerpunt. In samenwerking met de Zebrazorgboerderij willen wij de kinderen "IKC breed" binnen en buiten bekend laten raken met de zorg voor de natuur. Door ontdekkend en onderzoekend bezig te zijn, willen wij bereiken dat kinderen aan het eind van hun leertijd op het IKC op een bewuste manier om kunnen gaan met de natuur en de wereld om hun heen 

"Binnen en buiten onderzoeken en ontdekken"

Speerpunt lezen
Boeken, verhalen, sprookjes en gedichten nemen een belangrijke plek in de school in. De basis voor deze leescultuur wordt gelegd bij de kleuters. Natuurlijk wordt door de leerkracht in de groep veel voorgelezen, maar daarnaast wordt wekelijks in kleine groepjes interactief voorgelezen uit leuke, eigentijdse prentenboeken. De kleuters leren zo niet alleen een nieuw prentenboek kennen, maar worden bovendien al vroeg gewezen op bijzonderheden in het verhaal, op illustraties, op woorden die ze niet begrijpen en op gevoelens die het verhaal bij ze oproept. Wanneer ze vervolens in groep drie zelf leren lezen, blijkt de woordenschat die ze zich hebben eigen gemaakt en de vertrouwdheid met boeken een sterke basis te zijn. Met al deze activiteiten wordt bereikt dat kinderen boeken en teksten kritischer kunnen beoordelen en meer inzicht krijgen in patronen en verhaallijnen. Dit leidt tot een beter en vlotter tekstbegrip van zowel ingewikkeld recept of handleiding, als van een goed, dik boek. 

"Vind de mooiste boeken in de Boekenbende"

De Boekenbende
IKC De Paradijsvogel vindt het belangrijk dat kinderen goed leesonderwijs krijgen. In samenwerking met school, ouders en de Boekenbende willen wij kinderen aan het lezen krijgen én houden. Waarom: omdat lezen een verrijking is van het leven, omdat lezen de kansen op de arbeidsmarkt vergroot, omdat lezen het vliegend tapijt is waarmee ieder door zijn fantasie kan reizen. Het gaat om leesplezier, het maken van die leeskilometers. 

In de Boekenbende wordt gewerkt met het schoolbibliotheeksysteem: KOHA-school. Het is een webbased systeem, waarmee de kinderen op zoek kunnen gaan naar boeken en andere materialen. De leerkrachten kunnen het leengedrag van kinderen volgen en leestips geven. De Paradijsvogel is een pilotschool voor Bibliotheek Zuid-Kennemerland

Door al onze krachten te bundelen, ontstaat er meerwaarde. De boekenbende werkt samen met de leesconsulente van Bibliotheek Zuid-Kennemerland, leescoördinator van de Boekenbende en de leesspecialist op schoo. Op deze manier wordt de expertise rond leesbevordering en mediawijsheid gedeeld met kinderen, leerkrachten en ouders. Vanaf de peuterspeelzaal wordt er al gestart met leesbevordering. Ook kunnen kinderen al ingeschreven worden via "Boek start". Dit gaat dan bij de start in groep 1 over in "Boek op school". Daardoor sluiten beide programma's volledig op elkaar aan. 

Op ons IKC hebben we een eigen bibliotheek, de Boekenbende. Deze wordt bemand door diverse vrijwilligers. 

Speerpunt sport
Kinderen leren beter door meer bewegen en van samen bewegen wordt iedereen blij. Bewegen is dus een belangrijk aandachtspunt van het IKC en daarom wordt bewust gekozen voor een vakdocent voor bewegingsonderwijs die kinderen twee keer per week lesgeeft en tevens is er tijdens de TSO en BSO een extra aanbod aan sportactiviteiten op verschillende momenten. 

"Van samen bewegen wordt iedereen blij"

Speerpunt muziek 
Vanaf schooljaar 2017-2018 is er een subsidie voor muziekonderwijs toegekend aan het IKC. Door deze subsidie is het mogelijk om in samenwerking met de muziekschool Bloemendaal elke week muziekles aan te bieden door een muziekdocent. 

"Het zit in iedereen"