Kinderopvangtoeslag


Wanneer uw kind naar de kinderopvang gaat, kunt u recht hebben op kinderopvangtoeslag. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. U kunt hier recht op hebben als zowel u als u partner werkt, studeert, een traject naar werk volgt of een inburgeringscursus volgt bij een gecertificeerde instelling. De hoogte van de kinderopvangtoeslag wordt bepaald door uw inkomen, het aantal kinderen dat naar de opvang gaat en het aantal opvanguren dat u afneemt.

Op de website van Kinderopvang Les Petits staat uitgelegd hoe u kinderopvangtoeslag aan kunt vragen en kunt u uitrekenen op hoeveel toeslag u recht heeft.