VSO/BSO


Op de voorschoolse opvang kunnen de kinderen rustig de dag beginnen voordat zij naar hun klaslokaal gaan. Als de school uit is, kunnen de kinderen naar de buitenschoolse opvang. Op woensdag lunchen wij met de kinderen en op de langere schooldagen starten we ook met een tafelmoment. Er is dan tijd om over de schooldag te praten en de pedagogisch medewerkers vertellen welke activiteiten er die dag gedaan kunnen worden. Hierna kunnen de kinderen kiezen om mee te doen met een activiteit of vrij spelen binnen en buiten. Sommige kinderen doen mee aan een (Ontdek!) workshop die op dat moment op de locatie georganiseerd wordt.
 
In de vakanties starten de kinderen 's ochtends met vrij spel en bespreken we tijdens het eerste tafelmoment de dag. Daarna starten we met de activiteiten. In de vakanties hebben we ook de mogelijkheid om uitstapjes te doen. Soms voegen we samen met een andere opvanglocatie van Les Petits.