Peuteropvang


Op de peuteropvang wordt een vaste structuur gehanteerd die we aan het begin van de dag bespreken met de kinderen in de kring, aan de hand van dagritme kaarten. We zijn een officiële VVE locatie, wat inhoudt dat wij voor- en vroegschoolse educatie bieden. Dit doen wij aan de hand van de methode Uk en Puk. Bij het doen van activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuigelijke ontwikkeling en rekenprikkels. Tussen de activiteiten en het vrij (buiten) spelen door, drinken we wat met de kinderen en eten we fruit.