Peuteropvang


Op de peuteropvang wordt een vaste structuur gehanteerd die we aan het begin van de dag bespreken met de kinderen in de kring, aan de hand van dagritme kaarten. We zijn een officiële VE-locatie, wat inhoudt dat wij voor- en vroegschoolse educatie bieden. Dit doen wij aan de hand van de methode Uk en Puk. Bij het doen van activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuigelijke ontwikkeling en rekenprikkels. Tussen de activiteiten en het vrij (buiten) spelen door, drinken we wat met de kinderen en eten we fruit.
Deze groep bestaat uit het Vogelnest en het Zwaluwnest. De Vogelnest kinderen zijn er tot 12.00 uur en de Zwaluwnest kinderen zijn er de hele dag.
Om 12.00 uur eten wij dan met het Zwaluwnest een warme maaltijd en is er de mogelijkheid om voor de jongste kinderen even te rusten en of te slapen. In de middag hebben we daarna nog 2 drink- en eet momenten en bieden we de kinderen nog een uitdagend programma waarin natuurlijk ook nog tijd is voor het vrije spel.