Kinderdagverblijf


Op het kinderdagverblijf bieden we kinderen een vaste structuur. De dagindeling is gebaseerd op tafelmomenten en (begeleid) spel. Dit gebeurt op vaste tijden, wat de kinderen herkenning en houvast geeft. Er zijn op een dag vier eet- en drinkmomenten, waarbij kinderen gezonde en natuurlijke voeding krijgen, de lunch is warm. Een gedeelte van de kinderen gaat daarna slapen. Tussendoor worden gerichte activiteiten aangeboden aan de hand van een thema, maar er is ook voldoende tijd om vrij te spelen binnen en buiten. De baby's hebben uiteraard een eigen ritme, waar we op aansluiten. Voorafgaand aan de opvang vindt een uitgebreid intakegesprek plaats. Goede communicatie en veel afstemming met de ouders vinden we erg belangrijk.