Protocollen


Op IKC De Paradijsvogel werken wij met de volgende protocollen:

- Gedrag- en pestprotocol 

De school van IKC De Paradijsvogel valt onder Stichting Jong Leren. Over een aantal onderwerpen hebben we gezamenlijke afspraken gemaakt die we op alle scholen binnen de stichting onderschrijven. Op de Ouders-pagina van Wijwijzer leest u over welke onderwerpen het gaat.