Protocollen


Op IKC De Paradijsvogel werken wij met de volgende protocollen:

- Gedrag- en pestprotocol