Kinderraad


In het kader van actief burgerschap laten we kinderen kennis maken op welke manier je actief mee kunt denken en verantwoordelijk kunt zijn voor wat er op ons IKC gebeurt. Kinderen uit groep 5, 6, 7, en 8 kunnen zich verkiesbaar stellen en uit elke groep nemen een jongen en meisje uiteindelijk plaats in de Kinderraad. Deze kinderen worden gekozen door kinderen uit groep 5 t/m 8. De verkiezingen gaan gepaard met een introductie door een raadslid van de gemeente Bloemendaal, waarna de kinderen zich verkiesbaar willen stellen een eigen partijprogramma opstellen. De verkiezingen vinden zo realistisch mogelijk plaats, met stembiljetten en een officiële installatie van het kind in de Kinderraad. De directeur van ons IKC leidt de vergaderingen van de Kinderraad. Onderwerpen die zoal aan bod komen: het maken en beheren van een ideeënbus, het spelen en de materialen op de speelplaats, aanschaf speelleermateriaal in de groepen en andere schoolzaken.