De Vreedzame School


Op ons IKC besteden we veel aandacht aan een positief klimaat op zowel leer- als leefgebied. Om dit te bewerkstelligen benaderen we de kinderen vanuit een positieve houding, benadrukken we het goede wat we zien i.p.v. aandacht te richten op wat niet goed gaat en geven we veel complimenten aan de kinderen. Dit met als doel dat de kinderen met een blij gevoel naar de opvang of school gaan en dat ze gelukkig zijn. 

Wij zijn in 2021 gestart met het programma van De Vreedzame School. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en betrokken burgers.

Samen met ouders hebben wij de taak om onze kinderen voor te bereiden op een maatschappij die gecompliceerd kan zijn. Een maatschappij waarin niet alleen rekenen en lezen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden. De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden. Het IKC als een minimaatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen.
Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. Ze leren om op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep en het IKC als geheel. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee de kinderen naar school en de opvang gaan, maar zorgt ook voor een klimaat waarin veel geleerd kan worden.

Wilt u meer weten over De Vreedzame School, klik dan hier.