Zorgstructuur 


De zorg voor de kinderen is op ons IKC in handen van de zorgcoördinator. Zij is verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg van alle kinderen - dus ook van 0 tot 4 jaar. Als er zich problemen voordoen in de ontwikkeling van de kinderen of er doen zich onderwijsproblemen- of uitdagingen voor dan biedt de zorgcoördinator hulp bij het handelen van de pedagogisch medewerker of de leerkracht. De ouders worden meegenomen in de zorg die wij signaleren bij kinderen. Er zal altijd in samenspraak met de ouders gekeken worden naar wat het kind nodig heeft aan zorg.