Zorgstructuur 


De leerlingenzorg is in handen van zorgcoördinator. Een zorgcoördinator ondersteunt leerkrachten in het signaleren en analyseren van onderwijsproblemen of - uitdagingen en biedt hulp bij het handelen in de klas. Zorgonderwerpen worden bij voorkeur besproken door ouders, leerkracht en kind. De intern begeleider vraagt eventuele onderzoeken aan, doet observaties en bewaakt de zorgafspraken op school. 

Day a Week School


Wanneer bovenbouw leerlingen van onze school behoefte hebben aan meer uitdaging dan dat zij dagelijks op school en/of via een plusgroep aangeboden krijgen, biedt onze school de mogelijkheid om een dag per week naar de Day a Week School (DWS) te gaan. Wanneer de school verwacht dat dit passend voor uw kind is, nemen wij contact u op.

De school selecteert kinderen die hiervoor in aanmerking komen op basis van hun creatief denkvermogen, en nadrukkelijk niét op basis van het IQ. Hiervoor een speciale identificatie- en selectieprocedure beschikbaar. We spreken dan over cognitief talentvolle kinderen met een sterk creatief denkvermogen.

DWS-leerlingen uit de regio waar onze school onder valt, gaan naar locaties in Aerdenhout en Haarlem-Oost. Dit aanbod wordt sinds 2017 verzorgd door Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland.

Lees meer over de DWS via: www.dayaweekschool.nl.