Zorgstructuur 


De leerlingenzorg is in handen van zorgcoördinator. Een zorgcoördinator ondersteunt leerkrachten in het signaleren en analyseren van onderwijsproblemen of - uitdagingen en biedt hulp bij het handelen in de klas. Zorgonderwerpen worden bij voorkeur besproken door ouders, leerkracht en kind. De intern begeleider vraagt eventuele onderzoeken aan, doet observaties en bewaakt de zorgafspraken op school.