Missie en visie


Onze visie op leren en ontwikkelen

IK KAN > Laat dit zien! 

IK WEET > Laat dit horen! 

IK BEGRIJP > Laat dit weten! 
 

 

Onze visie op ontwikkelen en leren vormt de basis van al ons handelen in het kindcentrum. Kinderen worden in een betekenisvolle omgeving uitgedaagd om zichzelf, met alle talenten, te ontwikkelen. Zodat zij voorbereid zijn op de veranderende maatschappij. Alle medewerkers in ons kindcentrum zien het als een uitdaging om dit proces van ieder kind te volgen en te coachen. We creëren hiertoe een pedagogisch en didactisch veilig klimaat als voorwaarde voor dit ontwikkelen en leren. 

Missie 
De Paradijsvogel is een kleurrijke verschijning, heeft een ontdekkende aard, een bijzondere èn krachtige uitstraling. Dit herkennen wij bij kinderen! Wij hebben oog voor ieder kind en sluiten aan bij de verschillen in ontwikkel- en leerwensen. In ons kindcentrum prikkelen we de motivatie en dagen we uit tot ontwikkelen, samenwerken en levensecht leren. Het kind geeft zelf kleur doordat zij de ruimte krijgt te ontdekken, te spelen, fouten te maken en opnieuw te mogen beginnen. De medewerkers coachen het kind, in nauw contact met ouders, zodat zij op kunnen groeien tot verantwoorde tieners die over vele vaardigheden beschikken waarmee zij hun plek in deze maatschappij kunnen vinden.

Visie 
Wanneer kinderen met al hun talenten door ons gebouw ‘vliegen’ willen we hen laten ervaren dat ze welkom zijn: “Leer met ons mee vanuit je hart, met je hoofd en via je handen. Bekijk de wereld om je heen en verwonder je over alles wat je ziet en wie je ontmoet. Deel je trots en laat je omgeving meegenieten met jouw ontwikkel- en geluksmomenten.” 
 

Uitgangspunten


1. Het kind en de medewerker zijn ondernemend, ontdekkend en werken met ‘open blik’
We geven kinderen de ruimte hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, hiertoe krijgen kinderen & volwassenen veel ‘speelruimte’.  We motiveren volwassenen en kinderen tot het stellen van vragen en stimuleren leren op verschillende manieren:“Hoofd, hart en handen”. 

De inrichting van het kindcentrum biedt spel -en leerplekken die zowel samenwerken als zelfstandig werken bevorderen. We zetten ICT in en beschikken over verschillende materialen om ontwikkelen en leren vorm te geven. 

We hanteren verschillende werkvormen, van instructie, presenteren, zelf opzoeken tot levensecht leren. We onderkennen snapkijken (door kijken de wereld beter leren begrijpen) en geven uitleg en betekenis aan wat het kind ziet. 

We leren wat we zelf kunnen, wat we heel leuk vinden en minder leuke taken vinden en waar de ander ons bij kan helpen.  We werken met passie in ons kindcentrum, dit stralen we uit. 

2. Het kind en de medewerker stellen doelen 
Het kind is eigenaar van zijn/haar eigen leer -en ontwikkelproces. We begeleiden kinderen dit zo zelfstandig mogelijk vorm te geven en inzicht te geven in eigen kunnen. 

We hebben een extra in het oog springend aanbod in natuur, lezen, sport en muziek. Hiermee geven we kinderen middelen tot het beleven van de wereld. 

We leggen de lat hoog en gaan voor goede resultaten en we leren reflecteren en stellen doelen zo nodig bij, “fouten maken mag” en geloven erin dat nog beter altijd kan. (Zone van de naaste ontwikkeling) 

De medewerker legt het ritme van de dag vast, geeft sturing waar het kind aan gaat werken en wat de grenzen zijn waarbinnen dit in het kindcentrum kan. De medewerkers hebben een coachende houding en geven instructie en feedback, en koppelen verschillende thema’s en vakken zodat er meer in de context kan worden geleerd. We werken op sommige momenten groepsdoorbrekend en gedifferentieerd. Ontspanning en ontwikkelen wisselen elkaar af of zijn verbonden. 

3. Het kind en de medewerker werken samen
We leren van elkaar èn met elkaar, en werken nauw samen met ouders in opvoeden en ontwikkelen.  We geloven: samenwerken = kracht, het proces is hierbij van grote waarde. 

We werken als team samen, kennen elkaar en elkaars talenten en expertise. We voelen ons met elkaar verantwoordelijk voor de kinderen in het kindcentrum.  We hebben een gezamenlijke vergader – en scholingsstructuur maar ook doelgroep specifieke bijeenkomsten. We hebben een gezamenlijke zorgstructuur waarin we met elkaar de voorwaarden creëren zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen. 

We zetten ons allemaal in en houden hierbij rekening met de ander. 

Het motto van ons IKC is een krachtige samenvatting van onze visie en missie: "IKC De Paradijsvogel, kinderen voorbereiden op de wereld van morgen".