Missie / Visie


Onze visie, waar we voor gaan: 

De wereld om ons heen verandert voortdurend en steeds sneller. Kinderen hebben behoefte aan andere vaardigheden dan vroeger. Dat dwingt ons om anders naar het onderwijs en onze taak daarin te kijken. Het is onze opdracht om, naast het overbrengen van kennis, ervoor te zorgen dat kinderen zich de '21the century skills' eigen maken. Dat ze zelfbewust en kritsch zijn, maar ook creatief en ondernemend!

Als IKC bieden we kinderen bieden wij kinderen een plezierige en geborgen omgeving. Een omgeving waar ze zich kunnen ontwikkelen op verschillende gebieden. Waar ze kansen krijgen om hun leefwereld te verrijken. Door samen te leren en te spelen, worden ze uitgedaagd om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. En dat allemaal onder één dak! 

Alle kinderen in Vogelenzang doen ertoe. Daarom moeten ze mee kunnen doen en dezelfde kansen krijgen. Dat doen we samen met hen die om het kind heen staan. Dat zijn in de eerste plaats ouders die wij als partner in de opvoeding zien. Samen werken wij aan de ontwikkeling van kinderen in ons dorp. Vandaag én morgen, want kinderen van nu zijn de actieve burgers van de toekomst. 

Onze missie, waar wij voor staan: 

Het IKC is er voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar in Vogelenzang. Vanuit één organsitatie en onder één dak werken we samen aan een doorgaande lijn van ons onderwijs, opvang en opvoeding. We dagen kinderen uit om de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor de samenleving van de 21e eeuw. Om dat voor elkaar te krijgen, werken we samen. Met elkaar binnen het IKC. Met anderen daarbuiten. Zo geven we kinderen vandaag de bagage voor de wereld van morgen. 

Het motto van ons IKC is een krachtige samenvatting van onze vissie en missie. "IKC De Paradijsvogel, kinderen voorbereiden op de wereld van morgen".