Onze Visie op leren en ontwikkelen


Alle ruimte voor talent!

Bij de Paradijsvogel ontdekken kinderen hun unieke talenten. In een veilige en prettige omgeving kunnen ze zichzelf ontwikkelen. Wij begeleiden ze daarbij en volgen hun ontwikkeling. Elke dag weer! Zo helpen we kinderen om hun plek te vinden in de snel veranderende maatschappij.

We hebben oog voor ieder kind. Ze ervaren dat ze welkom zijn in ons kindcentrum om te ontdekken, te spelen, fouten te maken en opnieuw te beginnen. Onze medewerkers coachen de kinderen daarbij, uiteraard in samenwerking met ouders. Zo kunnen kinderen opgroeien tot kleurrijke en verantwoorde tieners met alle vaardigheden die nodig zijn in de maatschappij van vandaag.


Dit leren we kinderen!
Werken met een ‘open blik’ 
We motiveren kinderen om op verschillende manieren te leren. Met hoofd, hart én handen. Zelfstandig én samen met anderen. De inrichting van het kindcentrum maakt dit mogelijk. We maken gebruik van ICT en verschillende werkvormen. Van instructie en presenteren tot zelf opzoeken en leren van de praktijk. We stimuleren kinderen goed te kijken en vragen te stellen. Met een ‘open blik’ leren ze de wereld om zich heen beter begrijpen. Natuur, lezen, sport en muziek geven we daarbij extra aandacht.


Doelen stellen 
We helpen kinderen om zo zelfstandig mogelijk te leren. Door hen te coachen. Door instructie en feedback te geven. We bieden ze inzicht in eigen kunnen en helpen ze om doelen te stellen. Maar ook om doelen aan te passen als het daardoor beter gaat. En we bieden kinderen duidelijkheid. Over het ritme van de dag, over waar ze aan gaan werken en over de grenzen waarbinnen dit in ons kindcentrum kan.


Samenwerken 
Samen kunnen we meer dan ieder voor zich. Daar geloven we in. Kinderen leren dus van elkaar èn met elkaar. Maar ook als team leren we van elkaars talenten en expertise. Samen voelen we ons verantwoordelijk voor de kinderen. Bovendien bieden we ze de zorg die ze nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. Last but not least: we werken samen met ouders. Zij zijn onze natuurlijke bondgenoot in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.


Onze missie, waar wij voor staan: 

Het IKC is er voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar in Vogelenzang. Vanuit één organsitatie en onder één dak werken we samen aan een doorgaande lijn van ons onderwijs, opvang en opvoeding. We dagen kinderen uit om de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor de samenleving van de 21e eeuw. Om dat voor elkaar te krijgen, werken we samen. Met elkaar binnen het IKC. Met anderen daarbuiten. Zo geven we kinderen vandaag de bagage voor de wereld van morgen. 

Het motto van ons IKC is een krachtige samenvatting van onze vissie en missie. "IKC De Paradijsvogel, kinderen voorbereiden op de wereld van morgen".