Ouderraad


De doelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen de ouders, de directie en het team van de school en het behartigen van de overige belangen van de ouders. De ouderraad (OR) is de naam van het bestuur van de vereniging. Deze bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 11 leden. Een lid van de ouderraad heeft zitting voor een periode van 3 jaar en kan zich daarna herkiesbaar stellen. Verkiezing van leden voor de ouderraad vindt plaats op de algemene ledenvergadering, die jaarlijks, meestal in oktober, wordt gehouden. De jaarvergadering is toegankelijk voor alle ouders. Alle ouders zijn immers automatisch lid van de oudervereniging. Indien er voor de ouderraad nieuwe leden nodig zijn, zal er ruim voor de jaarvergadering een oproep worden gedaan aan alle ouders, zodat zij zich aan kunnen melden als kandidaat.

De ouderraad houdt zich voornamelijk bezig met het organiseren van activiteiten die buiten het lesrooster vallen, zoals de Sinterklaas- en Kerstviering, het Paasontbijt, de sportdagen en de andere schoolactiviteiten. Tevens organiseert zij samen met het team het jaarlijkse schoolreisje. Bij voldoende animo worden er ook informatieavonden georganiseerd. De ouderraad vergadert regelmatig gedurende het schooljaar. Bij deze vergaderingen is Rebecca Duindam aanwezig.

De ouderraad staat altijd open voor uw reacties en suggesties. 

Ouderbijdrage
De ouderraad en het schoolteam organiseren elk jaar allerlei activiteiten voor de kinderen. Voor deze activiteiten ontvangen de school en de ouderraad geen subsidie van het ministerie. Vandaar dat wij een vrijwillige ouderbijdrage vragen, waaruit deze belangrijke extra activiteiten worden bekostigd. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is € 55,- per kind per schooljaar. Op de jaarvergadering van de ouderraad krijgt u een begroting aangeboden, waarin de verschillende activiteiten en kosten staan vermeld en het bedrag voor het volgende schooljaar wordt vastgesteld. Meldt u uw kind halverwege een schooljaar aan, dan zullen activiteiten die reeds hebben plaats gehad niet in rekening worden gebracht. De vrijwillige ouderbijdrage wordt in de jaarvergadering vastgesteld en in de nieuwsbrief gepubliceerd.
 Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad van de Paradijsvogel bestaat uit 2 docenten en 3 ouders. Zij zijn sparringpartner voor directie en schoolbestuur en kunnen meebesluiten over belangrijke onderwerpen of adviseren als ze zien dat er iets beter kan. 

Vanuit de MR volgen we dit kritisch: is duidelijk wat er moet gebeuren, wordt er voldoende voortgang en resultaat geboekt en wordt er regelmatig gecommuniceerd naar de ouders zodat iedereen kan volgen wat er gebeurt. Iedere ouder wil dat het maximale uit zijn kind gehaald wordt. Dit onderwerp vinden we zo belangrijk dat we hebben besloten om dit het centrale MR thema voor het komende schooljaar te maken. Spreek ons aan als je hierover vragen hebt of ideeën hoe het beter kan. Spreek ons ook aan als je het gevoel hebt dat je er te weinig over hoort. Om dat wat gemakkelijker te maken, stellen de MR leden zich hieronder kort voor.

In de MR vergaderingen kan iedere ouder het eerste half uur aanschuiven als hij/zij behoefte heeft om vragen te stellen of dingen aan de orde te stellen. In het komende schooljaar vergaderen we op 4 november, 6 januari, 24 februari, 30 maart, 25 mei en 29 juni. Om 20.30 uur op de Paradijsvogel.

MR Leden

 

Eva Engel (zorgcoördinator)
Mijn naam is Eva Engel en ben de gelukkige moeder van Isabelle en Lindelotte. Samen met mijn man en kinderen wonen we aan het Spaarne in het mooie en rustige dorp Spaarndam. In onze vrije tijd wandelen en fietsen we daar graag of zijn we te vinden op het water. Mijn motto is; geniet van iedere dag en maak je dromen waar. In de klas vind ik het belangrijk dat de kinderen zich in een veilige, prettige en educatieve omgeving bevinden. Daarbij vind ik het belangrijk dat ieder kind zich bewust is van zijn talenten en hier ruimte voor wordt gemaakt om dit verder te ontwikkelen. 

Natascha van den Berg (groep 4)
Ik ben Natascha v/d Berg, ik woon samen en heb 2 kinderen, Esmée en Zoey . Mijn 'motto' is: geniet iedere dag en kijk vooruit. Ik werk al 15 jaar in het onderwijs. In de klas wil ik proberen dat iedereen zich op zijn gemak voelt, want ik ben van mening wanneer een kind zich op zijn gemak voelt hij of zij zich het beste kan ontwikkelen. Daarnaast vind ik het belangrijk om ieder kind te stimuleren en te motiveren om zich zo verder te kunnen ontwikkelen. Ieder kind heeft een talent en mag er zijn. Mijn hobby's zijn muziek maken, leuke dingen met vrienden en familie doen en genieten van de natuur.

Sander Boon
Mijn naam is Sander Boon; ik ben de vader van Christy (groep 6) en Megan (nu op de Middelbare School).
Ik ben al enige jaren betrokken bij de Oudercommissie van Les Petits en de Ouderraad van De Paradijsvogel.
Sinds het begin van dit schooljaar (2018/2019) zijn we bezig met het vormen van een IKC-Raad. Naast de eerder
genoemde ‘onderdelen’ hoort ook de MR daarbij. Ieder onderdeel met eigen specifieke zaken maar gezamenlijk
ook het IKC als geheel. De MR richt zich met name op het beleid en de toekomstige ontwikkelingen.
Om daar als ouder aan mee te mogen werken door input te geven en betrokken te worden bij de ontwikkelingen 
vind ik erg goed en belangrijk. Ik werk al jaren bij de Brandweer en vind het leuk om daarnaast ook bij hele
andere  (belangrijke) zaken betrokken te zijn zoals de school van mijn dochter(s).

Ingeborg Bals
Hallo! Leuk dat ik me hier voor mag stellen. Mijn naam is Ingeborg Bals en ik ben de moeder van Emmelie en William. Samen met man en kids ben ik sinds 2016 woonachtig in Vogelenzang. Omdat ik het heel prettig vond om te zien wat er zoal gebeurt op een school heb ik me eerst aangemeld bij de Ouderraad. Omdat ik het toch ook heel leuk vind om mee te denken met de toekomst van de school en speerpunten waar de school voor staat, heb ik me aangesloten bij de Medezeggenschapsraad. Best een uitdaging omdat je niet alleen als ouder meer meedenkt, maar ook voor de school en alle andere betrokken partijen. Ik ben werkzaam als (interim) HR professional en soms kun je me zien 'hardlopen' rond het dorp en doe ik aan poweryoga. Als je vragen of opmerkingen hebt, spreek me gerust aan op het schoolplein.