Ouderbetrokkenheid


IKC De Paradijsvogel kenmerkt zich mede door een enorme betrokkenheid van de ouders. Voor tal van ondersteunende activiteiten staat er sinds jaar en dag een groep enthousiaste ouders klaar!

Doordat er ieder jaar wegens het "naar de middelbare school gaan van zoon of dochter" ouders afvallen kunnen we altijd nieuwe hulp gebruiken. En u hoeft echt geen specialist te zijn op welk terrein dan ook. Alle hulp is overal welkom en gezamenlijk zoeken we naar een zinvolle invulling! Uw interesse in en enthousiasme is dus genoeg!

Overzicht ouderhulp: 

Aan het begin van ieder schooljaar wordt u via een aanmeldingsformulier gevraagd aan welke activiteiten u deelt wilt nemen. De eindverantwoording van alle schoolactiviteiten ligt bij de school.

Indien ouders leerlingen per auto vervoeren bij excursies en/of schoolreisjes, beschikken zij over een inzittendenverzekering en een auto met veiligheidsgordels voor- en achterin.