Kinderfonds


Het Kinderfonds op IKC De Paradijsvogel heeft als doel de school financieel te ondersteunen. We willen de kinderen net een beetje extra geven, zodat we de schooltijd van de kinderen nog waardevoller kunnen maken.

We streven ernaar om het beschikbare budget eerlijk te verdelen over alle jaren, zowel in de onderbouw als in de bovenbouw. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat alle leerlingen kunnen profiteren van de extra ondersteuning die het Kinderfonds biedt.

Door samen te werken met de school, leraren en ouders willen we ervoor zorgen dat we iets extra’s doen voor de kinderen op IKC De Paradijsvogel. Dit kan variëren van kunst- en cultuuractiviteiten tot budget beschikbaar stellen voor de leerlingenraad om hen de kans te geven om democratisch genomen besluiten ook zelfstandig vorm te geven, zodat het nóg leuker wordt op De Paradijsvogel!


Het rekeningnummer van Het Kinderfonds is:

NL94 RABO 0398 2007 26

t.n.v. Oudervereniging De Paradijsvogel

o.v.v. kinderfonds