Kinderfonds


Het doel van het Kinderfonds is om aan de ouders een vrijwillige bijdrage te vragen voor extra leermiddelen bij ons op school. Het Kinderfonds wordt beheerd door een beheercommissie, bestaande uit vier ouders. In de loop van het schooljaar krijgt u een brief waarin de commissie u vertelt waaraan het geld is besteed. Tevens ontvangt u een uitnodiging om wederom een vrijwillige bijdrage in het kinderfonds te storten voor dit schooljaar. 

De geadviseerde bedragen zijn in overleg met de IKC Raad vastgesteld op:
€ 25,00 voor het eerste kind
€ 25,00 voor het tweede kind
€ 0,00 voor de overige kinderen 

De verantwoording van de inkomsten en uitgaven van het Kinderfonds vindt ook nog jaarlijks plaats in de jaarvergadering van de IKC Raad. Het volledige reglement is bij de beheercommissie op te vragen.