Predicaat goed


Leren en ontwikkelen is leuk op IKC de Paradijsvogel!

Ons IKC heeft van de onderwijsinspectie het predicaat “goed” gekregen! Eind 2017 is er een bijzondere inspectie uitgevoerd.
Klik voor meer schoolinformatie op de banner van Scholen op de kaart hiernaast.


Kwaliteit
Het bestuur van Jong Leren, waar IKC de Paradijsvogel onder valt, heeft ons voorgedragen voor deze bijzondere inspectie omdat zij van mening zijn dat wij als IKC extra goede kwaliteit leveren!  


Inspectie
Voorafgaand aan de inspectie hebben wij schriftelijk onderbouwd waarom wij denken ons te onderscheiden van andere scholen. Tijdens de inspectie zijn lessen bijgewoond, beleidsdocumenten bestudeerd en gesprekken gevoerd met kinderen, medewerkers en ouders. De kinderopvang is ook nauw betrokken bij dit proces, gezamenlijk vormen we immers het integraal kindcentrum in Vogelenzang. 


Onderscheidend 
De onderwijsinspectie deelt de mening van Jong Leren: “IKC de Paradijsvogel is een goede school! Het onderwijs is in zijn totaliteit op orde en onderscheidt zich op didactisch handelen, pedagogisch klimaat, zicht op ontwikkeling, samenwerking, kwaliteitscultuur, veiligheid en aanbod.” 
De inspecteurs waren sterk onder de indruk van de ontwikkeling van het IKC en de essentiële rol die de opvang vervult in de omgang met kinderen en ouders en het aanbod van activiteiten. Er wordt uitgegaan van de uniekheid van ieder kind en ingespeeld op de behoeftes van het individuele kind, waarbij kinderparticipatie duidelijk aanwezig is. Hierin wordt ook de samenwerking gezocht met externe partijen in het dorp, zoals de sportverenigingen en de zebrazorgboerderij. “It takes a village to raise a child.” 


Boven verwachting
We hadden vijf indicatoren opgegeven waarbij wij naar eigen inzicht aan het predicaat goed kunnen voldoen. Dat de onderwijsinspectie er voor acht goed heeft afgegeven, is dus boven verwachting! De inspecteur geeft aan: “Leren is leuk op de Paradijsvogel! Kinderen hebben zin om te leren en staan in de leerstand. Leerkrachten stralen uit dat leren leuk is.” 
Een dikke pluim voor het IKC team die dit met elkaar voor elkaar krijgt! Ons team zal dit niveau borgen en zich blijven ontwikkelen in de toekomst; de wereld van morgen!