Opvang


De kinderopvang van IKC de Paradijsvogel wordt verzorgd door Les Petits Kinderopvang, samen vormen wij een integraal kindcentrum. Onderwijs en opvang is zodanig op elkaar afgestemd dat er één pedagogisch en didactisch klimaat is, waarbinnen kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Er vindt een goede onderlinge overdacht en afstemming plaats en diverse activiteiten worden gezamenlijk georganiseerd.