Ouderportaal en App


Onze opvang maakt gebruik van het Les Petits Ouderportaal. Een extra communicatiemiddel naast de dagelijkse mondelinge overdacht tussen ouders en medewerkers. Er is ook een ouderApp voor uw smartphone. U kunt in de app of het ouderportaal foto’s bekijken die op de groep van uw kind gemaakt zijn, zijn/haar digitaal schriftje lezen, berichten van pedagogisch medewerkers of de leidinggevende lezen, maar zelf ook berichten sturen en een stukje in het schriftje schrijven. Zo geven wij u nog meer inzicht in de opvangdag van uw kind!

Uw kind afmelden of een extra dag aanvragen?
Dit gaat heel gemakkelijk via de OuderApp. Meldt u uw kind vóór 9 uur ’s morgens al bij ons af,  dan ontvangt u een digitaal tegoed waarmee uw kind op een ander tijdstip een keertje extra kan komen. Extra dagen, bijvoorbeeld op een studiedag van school, kunt u middels de App ook snel en handig aanvragen bij de opvanglocatie.

Foto’s in het Ouderportaal en -App
Als u er bezwaar tegen heeft dat wij foto’s van uw kind in het ouderportaal zetten, kunt u dit bij de pedagogisch medewerkers op de groep aangeven. Zij noteren dit in het ouderportaal waarop een bewaking zit, zodat de foto’s van uw kind niet in het Ouderportaal kunnen worden gezet. Dit betekent echter dat wij u ook geen foto’s van uw kind kunnen sturen, omdat het ouderportaal dit niet toelaat. In het dagverslag worden wel algemene foto’s van de groep gebruikt, maar uiteraard staat uw kind hier dan niet op.

Inloggen
Inloggen op het ouderportaal kan via: https://lespetits.ouderportaal.nl. De inlog gegevens ontvangt u bij de start van de opvang. Of download de App via de Appstore of Google Play: zoek op Les Petits Kinderopvang.