Onze kernwaarden


In de lijn met onze visie en missie hebben we kernwaarden opgesteld. Deze waarden zijn leidraad voor ons denken en doen. Voor hoe wij omgaan met kinderen, ouders, samenwerkingspartners en met elkaar. 

Dit zijn onze kernwaarden:

Samen
Als we samenwerken, bereiken we meer. Meer dan de som der delen. Effectieve samenwerking vraagt om respect. Voor jezelf, de ander en de omgeving. Hoewel we verschillend zijn, benadrukken we in de samenwerking onze overeenkomsten. Niet 'kennis is macht', maar 'delen is kracht'. Dat is ons uitgangspunt. 

Passie en talenten
Wat we ook delen, we werken altijd vanuit de uniekheid van het kind. Zijn of haar talenten en mogelijkheden staan centraal bij hoe we ons onderwijs en opvang organiseren. Wij geloven dat elk kind in Vogelenzang (soms met een beetje hulp) mee kan doen. Kortom: passie + talenten = geluk. 

Wereldbewustzijn
We zijn betrokken bij wat er in de maatschappij gebeurt. Ver weg, maar ook in de directe omgeving van school. Ouderen spelen dan ook een rol in ons centrum. In Vogelenzang ontmoeten jong en oud elkaar. We willen dat wat we doen graag verbinden met activiteiten in de buurt. Dat is goed voor de buurt én goed voor onze kinderen. Door naar buiten te gaan, of door de omgeving in de school te halen. 

Toekomstgericht
We zijn toekomstgericht. Door goed op kansen en ontwikkelingen in te spelen, bouwen we aan een voorziening die niet alleen vandaag, maar ook morgen relevant is in Vogelenzang. Die bovendien multifunctioneel is en ook als ontmoetingscentrum kan dienen voor meer doelgroepen. 

In onze visie op ontwikkelen en leren dragen we dit uit naar ouders en kinderen.