Muziek


"Het zit in iedereen"

Speerpunt muziek 
Vanaf schooljaar 2017-2018 is er een subsidie voor muziekonderwijs toegekend aan het IKC. Door deze subsidie is het mogelijk om in samenwerking met de muziekschool Bloemendaal elke week muziekles aan te bieden door een muziekdocent.