Sport


"Van samen bewegen wordt iedereen blij"

Speerpunt sport
Kinderen leren beter door meer bewegen en van samen bewegen wordt iedereen blij. Bewegen is dus een belangrijk aandachtspunt van het IKC en daarom wordt bewust gekozen voor een vakdocent voor bewegingsonderwijs die kinderen twee keer per week lesgeeft en tevens is er tijdens de TSO en BSO een extra aanbod aan sportactiviteiten op verschillende momenten.