Natuur 


"Binnen en buiten onderzoeken en ontdekken"

Speerpunt natuur
Kinderen in en om het IKC in contact brengen met de natuur is het motto bij dit speerpunt. In samenwerking met de Zebrazorgboerderij willen wij de kinderen "IKC breed" binnen en buiten bekend laten raken met de zorg voor de natuur. Door ontdekkend en onderzoekend bezig te zijn, willen wij bereiken dat kinderen aan het eind van hun leertijd op het IKC op een bewuste manier om kunnen gaan met de natuur en de wereld om hun heen