Een dag op het IKC


Binnen ons IKC bieden wij een dagarrangement. Ons dagarrangement ziet er als volgt uit:

Tijd                    Maandag                  Dinsdag                    Woensdag                  Donderdag              Vrijdag
07.30-18.30       KDV                          KDV                           KDV                           KDV                         KDV
07.30-08.30       VSO/vrije tijd           VSO/vrije tijd             VSO/vrije tijd            VSO/vrije tijd           VSO/vrije tijd
08.30-12.00       POV                                                           POV
08.30-12.00       Onderwijstijd           Onderwijstijd            Onderwijstijd            Onderwijstijd          Onderwijstijd
12.00-13.00       TSO/vrije tijd           TSO/vrije tijd            BSO/vrije tijd            TSO/vrije tijd           TSO/vrije tijd
                                                                                            (groep 5 t/m 8
                                                                                            12.15 uit!)
13.00-15.00       Onderwijstijd           Onderwijstijd            BSO/vrije tijd            Onderwijstijd          Onderwijstijd
                                                                                                                                                             (groep 1 t/m 4
                                                                                                                                                             middag vrij!)
15.00-18.30       BSO/vrije tijd           BSO/vrije tijd            BSO/vrije tijd            BSO/vrije tijd          BSO/vrije tijd


KDV = kinderdagverblijf
VSO = voorschoolse opvang
POV = peuteropvang
TSO = tussenschoolse opvang
BSO = buitenschoolse opvang 

De bel voor het onderwijsdeel gaat om 08.25 uur en om 12.55 uur. Onderwijstijd begint om 08.30 uur en 13.00 uur.
Vrije tijd begint om 12.00 en 15.00 uur. 

We bieden zowel in onderwijstijd als vrije tijd kinderen de mogelijkheid om aan activiteiten deel te nemen rondom onze speerpunten: 

Natuur: binnen en buiten onderzoeken en ontdekken.
Lezen: vind de mooiste boeken in onze eigen bibliotheek: de Boekenbende.
Sport: van samen bewegen wordt iedereen blij.
Muziek: het zit in iedereen! 

In het ochtenddeel worden de zaakvakken gegeven en in de middag de themavakken. 

Naast onze reguliere opvang bieden wij een breed gevarieerd aanbod met naschoolse activiteiten. 
Hier kunnen ook kinderen aan deelnemen die geen gebruik maken van de buitenschoolse opvang.