Een dag op het IKC


Binnen ons IKC bieden wij een dagarrangement. Ons dagarrangement ziet er als volgt uit:
 

Tijd Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
07.30-18.30 KDV KDV KDV KDV KDV
07.30-18.30 VSO/vrije tijd VSO/vrije tijd VSO/vrije tijd VSO/vrije tijd VSO/vrije tijd
08.30-12.00 POV   POV    
08.30-12.00 Onderwijstijd Onderwijstijd Onderwijstijd Onderwijstijd Onderwijstijd
12.00-13.15 TSO/vrije tijd TSO/vrije tijd BSO/vrije tijd  TSO/vrije tijd TSO/vrije tijd
13.15-15.15  Onderwijstijd Onderwijstijd BSO/vrije tijd Onderwijstijd Onderwijstijd
15.15-18.30 BSO/vrije tijd BSO/vrije tijd BSO/vrije tijd BSO/vrije tijd BSO/vrije tijd


KDV = kinderdagverblijf
VSO = voorschoolse opvang
POV = peuteropvang
TSO = tussenschoolse opvang
BSO = buitenschoolse opvang 

De bel voor het onderwijsdeel gaat om 08.25 uur en om 13.10 uur. Onderwijstijd begint om 08.30 uur en 13.15 uur.

Op woensdag is groep 1 t/m 8 om 12.15 uur uit en op vrijdagmiddag is groep 1 t/m 4 vrij.