Typecursus 


Vanaf groep 6 worden de leerlingen in de gelegenheid gesteld hun typediploma te halen. Hiervoor wordt een ouderbijdrage van €18,- gevraagd om thuis met bijgeleverd materiaal te kunnen oefenen. De ouderraad betaalt hiervoor de schoollicentie.