Gymlessen


De gymlessen worden vanaf groep 2 verzorgd door een vakleerkracht, Michiel van Eerden, volgens onderstaand rooster: 

Dag                               Groep                  Tijd
Maandagochtend          2/3                      08.30-09.20
                                     4/5                       09.20-10.10
                                     6                          10.20-11.10
                                     7/8                       11.10-12.00         

Donderdagochtend       2/3                      08.30-09.20
                                     4/5                      09.20-10.10
                                     6                          10.20-11.10
                                     7/8                      11.10-12.00